โบท็อกซ์ (Botox) เป็นโปรตีนบริสุทธิ์ที่สกัดจากธรรมชาติ โดยสร้างจากแบคทีเรียชื่อ ครอสตริเดียม โบทูลินัม ไม่เป็นอันตรายช่วยในการลดริ้วรอย ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวไม่บีบกลับ ปรับรูปหน้า เพราะโบท๊อกซ์ จะช่วยให้กล้ามเนื้อในส่วนที่ถูกฉีดหดตัวลง

 

ผลของการฉีด โบท็อกซ์ อยู่ได้นานเท่าใด?

อยู่ได้นานประมาณ 6-8 เดือน แล้วก็จะค่อยๆ สลายตัวไป ไม่เหลือตกค้างในร่างกาย 

 

ผลข้างเคียงจากการใช้โบท็อกซ์

หลังจากการฉีดโบท็อกช์ บางคนอาจเกิดอาการหนังตาตกหรือคิ้วตก หรืออาจมีอาการ เช่น ปวดหัว หายใจติด เป็นไข้ ตาปรือ และคลื่นเหียน เป็นต้นแต่อาการเหล่านี้จะค่อยๆ หายไปเองค่ะ

 

ข้อควรระวังและปฏิบัติหลังการทำโบท็อกซ์

          ห้ามนอนราบ ภายในเวลา 3 ชั่วโมง เพราะจะทำให้ตัวยาอาจกระจายออกนอกตำแหน่งที่ฉีดทำให้ประสิทธิภาพของการรักษาไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

          ช่วงเดือนแรกงดเว้นการนวดหน้าแรงๆ หรือ การทำ Treatment ร้อน ,การซาวน่า

 

 BOTOX ® is the only form of botulinum toxin approved by the FDA

 Botox injections have been found to reduce facial lines and wrinkles due to sun exposure and expression lines (forehead lines and frown lines are soften and often erased with treatment.) When injected into facial muscles, botulinum toxins block nerve impulses, temporarily paralyzing muscles and smoothing wrinkles. 

The procedure itself only takes a few minutes and is almost painless, but takes a few days to take effect. The effects of each Botox injection typically last about 4-6 months, after which another treatment will be required to maintain the results.


Adverse effects

Temporary swelling, discomfort, or bruise in the area. Dysphagia (difficulty swallowing), upper respiratory infection (such as a cold or flu) , neck pain, and headache. Botox injections too close to the eyelid muscles can cause the eye area to temporarily droop.


Cautions and suggestions after botox injection

          Must refrain from lying down position of body within 3 hours after injection. This will stop the spread of botox out of the desire position/area we expect to fix.

          In one month post-procedure, patient must be prohibited from moderate ( at least ) facial massaging and sauna bathing.

 

 

 << BACK l  SKIN  l NEXT >>

HOME  l  SURGERY  l  PROMOTION  l  REVIEW  l  CONTACT

Visitors: 93,850