รินรดา คลินิก คลินิกผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549  โดย แพทย์หญิงขวัญหทัย อริยา และแพทย์หญิงเกษศิรินทร์  รัตนคีรี  2 แพทย์สาวชาวเชียงใหม่ ศิษย์เก่าจากรั้ว มช. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ ศัลยกรรม และความงาม  ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10 ปี และศึกษา เข้าอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี  นวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์ ด้านการรักษา ให้เท่าทันตามยุคและสมัย ทั้งในและต่างประเทศ  อัพเดททุกเทรนความสวยความงาม ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพ สถานทีและเครื่องมือสะอาด มั่นใจได้ในคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการรักษาที่ดีที่สุด การบริการเน้นความพึงพอใจของลูกค้า  พร้อมให้บริการทั้ง 2 สาขาใกล้บ้านคุณ   

 

 

HOME  l  PROMOTION  l  CONTACT
Visitors: 72,512