รินรดา คลินิก คลินิกผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549  โดย แพทย์หญิงขวัญหทัย อริยา แพทย์สาวชาวเชียงใหม่ ศิษย์เก่าจากรั้ว มช. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ผู้มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณ ศัลยกรรม และความงาม มามากกว่า 10 ปี และศึกษา เข้าอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี  นวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์ ด้านการรักษา ให้เท่าทันตามยุคและสมัย ทั้งในและต่างประเทศ  อัพเดททุกเทรนความสวยความงาม ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพ สถานที่และเครื่องมือสะอาด มั่นใจได้ในคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการรักษาที่ดีที่สุด การบริการเน้นความพึงพอใจของลูกค้า  พร้อมให้บริการทั้ง 3 สาขาใกล้บ้านคุณ   

 

 

 

 

HOME  l    l  SKIN  l  SURGERY  l  PROMOTION  l  REVIEW  l  CONTACT

 

Visitors: 162,236