การผ่าตัดศัลยกรรมหน้าท้อง ดีอย่างไร ?

การผ่าตัดไขมันหน้าท้องเป็นการผ่าตัดเพื่อกระชับรูปร่างที่นิยมทำกันทั่วไป เนื่องจาก ได้ผลแน่นอน คาดคะเนผลได้ และการผ่าตัดไขมันหน้าท้องสามารถทำร่วมกับการดูดไขมันบริเวณลิ้นปี่ เอว สะโพก เพื่อช่วยให้รูปร่างกระชับกับหน้าท้องที่แฟบลงได้ดีขึ้น ได้ผลทั้งในผู้ที่มีท้องลาย ท้องป่อง และท้องหย่อนที่เกิดจากการตั้งครรภ์หรือลดความอ้วน ในผู้ชายก็สามารถทำได้

 

ปัญหาลักษณะหน้าท้องแบบไหนบ้างที่ต้องทำการผ่าตัด แก้ไข ?

แบบ A 
หน้าท้องแบนราบ มักพบในผู้ที่ออกกำลังกายอย่างดี ไม่อ้วนแต่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังหย่อนหรือแตกลาย 

แบบ B 
ไม่ค่อยมีไขมันแต่มีลักษณะท้องป่องเวลายืนและแบนราบเวลานอน เนื่องจากผนังหน้าท้องหย่อน พังผืดระหว่างกล้ามเนื้อยานจนเสียรูป 

แบบ C 
ไขมันสะสมมาก อาจต้องดูดไขมันร่วมด้วย 

แบบ D 
หย่อนยานมาก มักเกิดจากการลดน้ำหนัก หรือเมื่อมีอายุมากขึ้น แล้วเนื้อเยื่อหย่อนยาน

 

วิธีผ่าตัด สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ?

การผ่าตัดแบบย่อ (Minilipectomy) 

คุณอาจไม่ต้องนอนพักฟืนในโรงพยาบาลก็ได้ โดยแพทย์อาจใช้ยาชาเฉพาะที่ ซึ่งการผ่าตัดนี้ อาจเป็นการผ่าตัดเน้นกระชับเฉพาะส่วนล่าง ต่ำกว่าสะดือ ใช้ได้ดีในผู้ที่ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อน เนื่องจากการลดความอ้วน มีเฉพาะผิวหนัง และไขมันที่ต้องตัดออก รอยแผลผ่าตัดจะสั้นกว่าแบบเต็ม ไม่ต้องตกแต่งสะดือให้ใหม่ ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง วิธีนี้ถ้าใช้กับผู้ที่มีพังผืดระหว่างกล้ามเนื้อหน้าท้องยืดยานจะทำให้กระชับได้ เฉพาะส่วนล่างของท้อง ส่วนบนบริเวณลิ้นปี่จะยังป่องๆ อยู่ ทำให้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร หลังผ่าตัดไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษ สามารถยืดตัวตรงได้ 

การผ่าตัดแบบเต็ม (Total lipectomy) 

เป็นการแก้ปัญหาทั้งหมด ผู้ที่เคยตั้งครรภ์มักต้องใช้วิธีนี้จึงจะได้ผลดี รอยแผลผ่าตัดเหนือหัวเหน่าจะยาวกว่าแบบย่อ และต้องตกแต่งสะดือให้ เนื่องจากผิวหนังเดิมที่อยู่เหนือสะดือจะถูกดึงข้ามสะดือมาที่หัวเหน่า ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง หลังผ่าตัดต้องเดินตัวงอๆ ประมาณ 7 วัน ค่อยๆ ยืดตัวตรงวันละหน่อยจนยืดตรงได้หลังสัปดาห์แรก การยืดตัวที่ ช้าเกินไปอาจด้วยความกลัวว่าแผลยังไม่หาย จะทำให้มีอาการปวดหลังได้ เนื่องจากอยู่ในอิริยาบถที่ผิดธรรมชาติ ดังนั้นแพทย์จะให้คุณพยายามยืดตัวให้ได้ หลังจากยืดตัวตรงได้แล้วก็ตัดไหมได้ และกลับไปทำงานตามปกติ สามารถออกกำลังกายเบาๆ ได้หลัง 2 - 3 สัปดาห์ และออกกาลังได้เต็มที่ประมาณ 2 - 3 เดือน อาจมีอาการชาบริเวณท้องส่วนล่างได้ ซึ่งจะค่อยๆ ดีขึ้นภายใน 6 เดือน

 

การดูแลหลังผ่าตัดศัลยกรรมหน้าท้อง ?

         หลังการผ่าตัด จะมีอาการปวดระบมที่แผลซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้น โดยอาการปวดจะเป็นอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ก็จะค่อยๆ ทุเลา จึงไม่ต้องเก็บมากังวลใจ ในช่วงนี้ไม่จำเป็นต้องทำแผล และห้ามแผลโดนน้ำ ดังนั้นควรงดอาบน้ำให้ใช้วิธีเช็ดตัวแทน 

         ภายใน 1 - 2 สัปดาห์แรก ควรเดินแบบก้มตัวเล็กน้อย เพื่อไม่ให้แผลตึง จากนั้นให้พยายามยืดตัวตรงเท่าที่จะทำได้ ซึ่งผู้ป่วยจะยืดตัวได้มากขึ้น 

         เนื่องจากความตึงบริเวณหน้าท้องลดลง ควรพยายามยืดตัวเพื่อป้องกันอาการปวดหลังและเอว ภายใน 3 สัปดาห์แรกไม่ควรเดินมาก หรือยกของหนักเกินไป รวมถึงควรงดการออกกาลังกายด้วย 

         ควรงดสูบบุหรี่ในช่วง 2 สัปดาห์หลังผ่าตัด เพราะจะทำให้เลือดมาคั่งได้ง่าย 

         ให้หลีกเลี่ยงการล้วงแคะแกะเกาแผล ถ้ามีอาการคันให้ใช้วาสลิน หรือครีมบำรุงผิวทาให้ชุ่มๆ งดใส่กางเกงที่รัดแน่นเสียดสีบริเวณแผล

 

 

Tummy Tuck Surgery

For individuals who are self-conscious about loose, drooping skin around their midsection or for those with weakened abdominal muscles due to pregnancy or weight loss, tummy tuck surgery clinically known as abdominoplasty, may be the best way to achieve a firmer, more youthful figure. Although not considered a weight loss procedure, a tummy tuck can refine a person's contours when diet and exercise are not enough to eliminate stubborn excess tissues and fat cells.

 

Which abdomens are needed for Tummy Tuck

A) Flat stomach : Found in  men and women who are in good health but having slacked skin or stretch marks

B) Lean stomach but looks bloated when standing and looks flat when lying down : Since abdominal skin is flabby, then membranes between muscles go sadly drooping.

C) High level of the accumulated fat : Liposuction option is unforgettable for this category of stomach.

D) Overhanging / Flabby Belly : People who were obese at one point in their lives ( most cases have been going through the painstaking weight-loss ) and still have excess loose skin in the abdominal area or aging people.

 

Traditional Tummy Tucks are considered a major one resulting in more dramatic changes to the appearance of the abdomen than a partial Tummy Tuck and very commonly to be combined with an abdominal liposuction. For anesthetics, surgeon shall manage a regional anesthetic then applies sedative drug to help patient relaxing and ensuring painless feeling.

Plastic surgeon will commence by making a long incision into patient's abdomen contouring along pubic area in a curved shape. In additional, another incision shall also be performed to repositioning the navel. Then stomach muscles will be pulled back together and stitched in place. Consequently patient's excess fat is disposed, while navel is repositioned. At the same time, excess skin is taken out, leaving the remaining skin tucked into place and closed the incisions with stitches. Operating time varies from two to four hours.

Postoperatively patient should walk by bent forward position for a week.

It is suggested that an effectively-proofed physical therapy is to gradually scaling up your range of motion at the waist - either flexing, extending or adducting side-to-side. Such activities can assist you to quicker resume your healthy condition, compared to leaving it immobility, making you more stiffness. The more stiffness you gain, the more time to recover you may suffer. In additional, a probably skin numbness between belly button and the wound may be added which is normal and shall be better off in 6 months.

Once you can fully stretching your spine, the stitch removal can be done and you can go back to your normal life. Light exercise shall be resumed after couple weeks post-operative, while a fully strenuous exercise should be considered to begin from three-month post-surgery.

 

Before your surgery :

         It is crucial for patients to report on drug use ( contraceptives, aspirin, etc), supplements and herbs you have been taking and diseases which may influence the procedure.

         Abstain from taking any medicine incurring negative result to the surgery, such as Aspirin,  warfarin (Coumadin) and especially the traditional chinese medicine which is always composed of Corticosteroids causing human's body to process the self-healing mechanism in a forcefully different way than it should be.

         Medical history must be clearly listed and elaborated, including every cured diseases from the past.

         Fasting is needed at least 6 hours before procedure.

 

After the Procedure and Recovery:

         Initially right after operation, there always have been bruises and discomfort which is normal. The pain will lurk around for a week, and then it will go away gradually. Surgeon will also prescribe pain killer medicine to help you manage your pain - no need to worry about it.  Wound-dressing is not necessary. Particularly the wound must be kept dried, so shower is completely prohibited. It is only allowed patient to just clean his/her body by a damping towel, but keep in mind that wound must be kept dried anyway.

         During couple of weeks post-operative, patient should walk by bent forward position. Afterwards patient should start to stretch your back little by little everyday to prevent the stiffness and back-aching.

         Please avoid strenuous exercise or heavy lift for at least three weeks. Also patient should try to slowly walk, but not too much walking.

         No smoking during first two weeks: Smoking can simply incur a blood clot.

         Precaution is advised that no scratch must be made at the incisional wound. If it is truly itchy, moisturiser or vaseline will be allowed to apply. Too fit clothing, such as a pair of tight trousers enough to squeeze the wound must be avoided.

         Straight away after surgery, your abdomen will be slightly bloated, a trouble of fitting in your regular clothing may become a pain. To resume the comfort, please put on some lose fitting clothing, either sweatpants or other pants coming with elastic waist band.<< BACK l  SURGERY  l NEXT >>

HOME  l  SKIN  l  SURGERY  l  PROMOTION  l  CONTACT

Visitors: 79,897