การชะลอวัย ย้อนกลับไปเป็นหนุ่มสาวเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ปัจจุบันวิธีแก้ไขปัญหารอยเหี่ยวย่นมีหลายวิธี แต่วันนี้ที่ รินดา คลินิก เรามีนวัตกรรมที่สามารถย้อนวัยไปได้เป็นสิบๆ ปี โดยที่เห็นผลได้ชัดเจน และไม่ต้องใช้เวลาพักฟื้นนานด้วยการศัลยกรรมดึงหน้าเพราะการดึงหน้า เป็นวิธีแก้ไขปัญหาใบหน้าที่หย่อนยานให้เต่งตึงได้อย่างเห็นผลทันตา และมีวิธีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ผู้ที่เหมาะกับการดึงหน้าได้แก่คนที่เห็นร่องลึกข้างจมูกและแก้ม เห็นหนังที่คอ เริ่มคล้อย และที่หนักหน่อยก็อาจจะกลายเป็นเหนียง เห็นแก้มเริ่มห้อยหรือเห็นคอหลายชั้น

 

การทำศัลยกรรมดึงหน้ามี อยู่ 2 แบบคือ

          ศัลยกรรมดึงหน้า บางส่วน ( Mini Facelift) เช่น บริเวณแก้มที่ห้อยหรือเหี่ยวย่น 

          ศัลยกรรมดึงหน้า ทั้งหมด (Full Facelift) เช่น บริเวณหน้าผาก แก้ม คิ้ว และกระชับลำคอ ส่วนศัลยกรรมเพิ่มเติมที่มักจะทำควบคู่กับศัลยกรรมดึงหน้า เช่น ศัลยกรรมกระชับลำคอ (neck lift) แก้ไขหนังตาหย่อนยาน หรือถุงไขมันใต้ตา ดูดไขมัน Filler และผ่าตัดเอาไขมันที่แก้มออก

 

ข้อควรระวังและปฏิบัติหลังการการผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้า

          เพื่อลดปัญหาบวมบริเวณใบหน้า ให้ผู้ป่วยนอนยกหัวสูงในระยะแรกๆ ร่วมกับการประคบเย็นบริเวณแผลผ่าตัดและใบหน้าใน 48 ชั่วโมง แรก หลังจาก 48 ชั่วโมงนั้นให้เปลี่ยนมาเป็นประคบอุ่นแทน 

          ทำแผลทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น โดยใช้ไม้พันสาลีชุบน้ำที่สะอาดเช็ดคราบเลือดออก เสร็จแล้วป้ายแผลด้วยยาครีม หรือ เบตาดีนแล้ว ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซ และพันโพกศีรษะด้วยผ้าพันโพกศีรษะ 

          หลีกเลี่ยงการทำให้แผลโดนน้ำแบบเปียกโชกในช่วงแรก

          แพทย์จะนัดผู้ป่วยมาทำการตัดไหมหลังผ่าตัดประมาณ 10-14 วันหลังผ่าตัด 

          สามารถล้างหน้า และใช้เครื่องสำอางได้หลังแผลตัดไหมเรียบร้อยแล้ว 

          รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง และมาติดตามผลตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ 

          ห้ามถูบริเวณใบหน้าและหนังศีรษะแรงๆ เป็นเวลานาน 1 เดือน รวมถึงเลี่ยงการออกทางานกลางแสงแดดเป็นเวลา 1 เดือนด้วย 

          ในกรณีที่เป็นการผ่าตัดใหญ่ (ดึงทั้งใบหน้าและลำคอ) ควรใช้ผ้าพันโพกศีรษะอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน 

          ควรงดสูบบุหรี่ หรือ อยู่ท่ามกลางมลภาวะต่างๆ หรือผิวหน้าที่ขาดการบำรุง ก็ทำให้หน้าตาเหี่ยวย่น กลับมาใหม่ได้รวดเร็วเหมือนเดิม 

          งดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อบาดแผล เช่น การวิ่ง งานบ้าน การมีเพศสัมพันธ์ การอบไอน้ำ และกิจกรรมที่มีผลต่อการเพิ่มความดันเลือด รวมทั้ง งดของมึนเมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 อาทิตย์ 

          การพักผ่อนให้เพียงพอมีผลต่อการที่บาดแผลจากการผ่าตัดหายไวขึ้น

 

A facelift, or rhytidectomy, a most effective approach to improve or reduce the aging-sign appearance from face to neck with an immediate and highly proven-safe result, by removing excess skin, tightening the underlying tissues and muscles and reshaping facial / neck skins, can propose you a tighter, smart look and a youthful facial appearance.

This procedure that improves visible signs of aging in the face and neck, such as:

         Sagging in the middle of your face

         Deep creases below the lower eyelids

         Deep creases along the nose extending to the corner of the mouth

         Fat that has fallen or has disappeared

         Loss of skin tone in the lower face that creates jowls

         Loose skin and excess fatty deposits under the chin and jaw can give even a person of normal weight the appearance of a double chin

 

The loss of youthful contours in the face can be due to a variety of factors, including heredity, gravity, environmental conditions, and stress.

 

Facelift procedure steps

Step 1 – Anesthesia

Medications are administered for your comfort during the surgical procedure. The choices include intravenous sedation and general anesthesia. Your doctor will recommend the best choice for you.

Step 2 – The incision

Depending on the degree of change you’d like to see, your facelift choices include a traditional facelift, limited incision facelift or a neck lift.

A traditional facelift incision often begins in the hairline at the temples, continues around the ear and ends in the lower scalp. Fat may be sculpted or redistributed from the face, jowls and neck, and underlying tissue is repositioned, commonly the deeper layers of the face and the muscles are also lifted. Skin is redraped over the uplifted contours and excess skin is trimmed away.

A second incision under the chin may be necessary to further improve an aging neck. Sutures or skin adhesives close the incisions.

 

Traditional Facelift

An alternative to a traditional facelift uses shorter incisions at the temples, continuing around the ear and possibly within the lower eyelids or under the upper lip.

 

Limited Incision

Sagging jowls, loose neck skin and fat accumulation under the chin may be corrected with a neck lift. The neck lift incision often begins in front of the ear lobe and wraps around behind the ear ending in the lower scalp.

 

Neck Lift

 

Step 3 – Remove fat deposits and excess skins

Following the incision route defined, the plastic surgeon then shall undermine the skin layer to raise the overlaying layer. During this, at plastic surgeon's discretion, he may remove some fat deposits and excess skins from neck and chin region to help refining the skin profile.

When the skin is freed and raised so as to be pulled in place to smoothen and the muscle and tissues underneath will be tightened. Also with the same concept for temples, cheeks and neck, plastic surgeon then will raise the skin from such locations and lift to reposition the underlying connective tissues, remove the excess fat and skin.

Once this procedure is performed in conjunction with a NeckLift, surgeon will tuck muscles together, stitch them together to invent a strong sling of muscles to be able to sustain the neck and jaw. Other relevant procedures such as Liposuction for neck and jowls or Facial Implant may be added here to re-shape such neck / jowls and balance the chin an cheek's volume respectively.

Step 4 – Closing the incisions

Finally the incisions, precisely made along the hairline, ears and scalp (which are all hidden under natural creases or inconspicuous locations ), will be sutured to close the incision to ensure any scarring is minimal. The result from this may last for 5 to 10 years

 

After Care and Recovery

          Some degree of swelling and bruising is unavoidable. Do not worry, since the surgeon will prescribe medication to keep your discomfort at lowest level.  It is advised that patient should sleep with your pillow elevated about 40 degree for two weeks ( a pair of pillows stacked together are recommended ). In additional, cold compress at incision site applied for 48 hours before switch to a warm compress subsequently.

          During your recovery period, a bandage will be placed around your face to mitigate swelling and bruising. Daily wound-dressing should be done twice a day using cotton bud damped with clean water to gently pat the blood stain, followed by Antibiotic cream or Betadine. Bandage then should be re-wrapped around your face to finalize the dressing.

 If a drainage tube has been placed (usually behind the ear), it will also be removed 1 to 2 days after the surgery. Your doctor will remove your stitches in 5 to 10 days.

          Patient should not let the wound get wet for a week.

          Sutures will be scheduled to be removed for five to ten days post-surgery.

          Face-washing is permitted. Also make-up / cosmetics are allowed after sutures removed completely.

          Do not miss the follow-up appointment with the doctor and also strictly keep on taking all prescribed medicines from surgeon.

          Patient should not forcefully rub or be kept away from any impact upon facial area and scalp for a month. Sun exposure should also being avoided for one month, since your face is highly susceptible to sunburn or discoloration, darkened pigmentation.

          If you undergo a major surgery (FaceLift + NeckLift), should you place the bandage around your head, everyday for a period of three months.

          Smoking ( or being among where people are smoking or any pollution ) and leaving your face un-nourished will cause a wrinkled / unpleasant face coming back quickly.  Tobacco elevates the propensity of skin and tissue's death, delays your healing time and leave you a worse scar

          Any activities vigorously affecting impact on the wound, for instance, jogging, house-working, sexual intercourse, steam-bathing and any doing increasing a higher blood pressure, must be stopped for two weeks. Alcohol should be stopped for two weeks.

          Keep in mind that an sufficient rest will help speeding the healing time of wound.

          Most people can retrieve their normal activities few weeks post-surgery.

          Initially after surgery, it is normal that your face might feel of a stiffness. Numbness of skin might lurk around for months post-operatively. Also for a few months, a feeling of dried and rough skin might happen. This will disappear soon.

          During the first to four weeks, your scars may display a redness and slightly rigid and protruded, but redness will be faded away with the scars softened. At least one year, you shall notice the final appearance of the scar.

          During first week, patient should attempt to stay up (no matter Sitting, Standing and Walking around) as much as possible. This shall help mitigating the swelling.

<< BACK l  SURGERY  l NEXT >>

HOME  l  SKIN  l  SURGERY  l  PROMOTION  l  CONTACT

Visitors: 79,897