ศัลยกรรมตกแต่งตา นั้นทำเพื่อเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างมิติใหม่บนใบหน้าและแก้ไขข้อผิดพลาดของเปลือกตา เพื่อคืนความมั่นใจ สร้างเสน่ห์ให้กับคุณทุกมุมมอง  ที่รินรดา คลินิก เรามีบริการที่ช่วยสร้างมิติใหม่ให้กับตาคุณ แบ่งการผ่าตัดได้เป็น 2 ประเภท

          การผ่าตัดในผู้ที่มีเปลือกตาชั้นเดียวหรือมี 2 ชั้นอยู่แล้ว แต่ขนาดของชั้นค่อนข้างเล็กหรือที่เรียกว่า ตา 2 ชั้นหลบใน กรณีนี้ไม่มีผิวหนังส่วนเกินที่ต้องตัดออกมากนัก นิยมทำในผู้ที่มีอายุน้อย

          การผ่าตัดในผู้ที่มีเปลือกตา 2 ชั้นอยู่เดิม ต่อมาเมื่ออายุมากขึ้นหนังตาเริ่มตกมาบังทำให้ชั้นตาดูเล็กลง เปลือกตาหย่อนย้อย

ผลข้างเคียงจากการทำศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตา

         อาจมีอาการบวมช้ำของชั้นตาบ้าง  ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคน โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ในการพักฟื้น

 

ข้อควรระวังและปฏิบัติหลังการการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา

          หลังผ่าตัดวันแรกให้ประคบเย็นบริเวณที่ผ่าตัด อาจใช้ผ้าเย็น หรือ Gel Pack ที่มีวางขายทั่วไป

          วันที่ 3 หลังการผ่าตัด ให้ประคบด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นเพื่อลดอาการบวม

          ภายใน 5-7 วัน หลังการผ่าตัด สามารถตัดไหมได้

 

Eyelid surgery, or blepharoplasty, is a surgical procedure to improve the appearance of the eyelids.

Surgery can be performed on either the upper and lower lids, or both.

Whether you want to improve your appearance or are experiencing functional problems with your eyelids, eyelid surgery can rejuvenate the area surrounding your eyes.

Specifically, eyelid surgery can treat

         Loose or sagging skin that creates folds or disturbs the natural contour of the upper eyelid, sometimes impairing vision

         Excess fatty deposits that appear as puffiness in the eyelids

         Bags under the eyes

         Drooping lower eyelids that reveal white below the iris

         Excess skin and fine wrinkles of the lower eyelid

 

How to prepare for your procedure ?

            Strongly caution that the patients must refrain from taking any Aspirin and Ibuprofen - at least one week prior to the surgery day, since both Aspirin and Ibuprofen have high propensity to incur a severe bleeding :

            Stop taking Vitamin E for 3-4 weeks before surgery : Stemming from its function to contribute to the liver, Vit E strongly compromises the body's factor to stop bleeding.

            No alcoholic drinks 24 hours ahead of surgery appointment

 

During procedure

At the initial consultation your plastic surgeon will carefully examine your physical condition, medical history including allergic history, eyesight, eye's openness function and any abnormality of eyes and body function - if there is. After that the surgeon will assess all aspects of the eyelid's condition and ask you if your desire of how your eyelids shall be looked like and synchronized with surgeon's expectation.

 Once the understanding is crystal clear, the preparation for operation will be organized. The plastic surgeon will start to mark out the incision line and the area of the fat that are to be removed - the traces of these procedures will be hidden effectively. After a local anesthetic has been applied, surgeon shall cut the eyelids to remove any fat deposits and excess muscle and skin, following by neatly closing with miniscule stitches to effectively hide the traces of procedures to initiate a newly designed eyelids . During this period, the surgeon might request you to open your eyes in order to inspect a practicability of the new eyelids.

 

After Operative Care

          One day post-operative, patient should apply a cold compress - maybe a commercial Gel Pack or icy-soaked towel. Keeping your head raised high, in additional with the cold compresses will speed healing and make you much more comfortable

         3rd day post-operative, Warm compress - such as towel damped with warm water, should be applied to stimulate blood flow  and help swelling subsiding.

         After 5 to 7 days post surgery, stitch removing can be done

<< BACK l  SURGERY  l NEXT >>

HOME  l  SKIN  l  PROMOTION  l  REVIEW  l  CONTACT

Visitors: 93,852