ปัญหาใบหน้าดูสั้น ไม่สมดุลแก้ได้ด้วยศัลยกรรมเสริมคาง เพราะศัลยกรรมเสริมคางนั้น ช่วยแก้ไขปัญหารูปหน้าที่เกิดจาก คางตัด คางสั้น มีรูปหน้าเหลี่ยม และการเสริมคางยังช่วยเติมเต็มรูปร่างของคาง และใบหน้าให้สมบูรณ์ ทำให้ใบหน้าดูยาวเรียวรูปหน้าได้สัดส่วนที่ดีขึ้น อยากมี คางสวยได้รูป สร้างสมดุลให้ใบหน้า ปรึกษาฟรี ที่รินรดา คลินิก

 

 ใครบ้างที่เหมาะสมกับทำศัลยกรรมเสริมคาง

โดยปกติใบหน้าจะแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง โดยในคนที่มีรูปใบหน้าสวย ทั้งสามส่วนจะมีสัดส่วนที่เท่ากัน

         สำหรับใบหน้าส่วนบน คือ ส่วนของหน้าผาก

         หน้าส่วนล่าง คือ ส่วนที่อยู่ต่ำกว่าจมูกลงมา

         ที่เหลือ คือหน้าส่วนกลาง ใบหน้าส่วนล่าง

คางเป็นส่วนที่สำคัญ บางคน คางสั้น คางตัด หรือคางถอยไปด้านหลัง จะทำให้หน้าไม่ได้สัดส่วน ซึ่งมีระดับการไม่ได้สัดส่วนแตกต่างกันออกไป ในคนที่มีปัญาหาไม่มาก การเสริมคางทำให้ใบหน้าได้สัดส่วนมากขึ้น

 

ข้อควรระวังและปฏิบัติหลังการการผ่าตัดเสริมคาง

          นอนศีรษะสูง 2-3 วัน ช่วยให้ยุบบวมได้ไว สามารถนอนตะแคงศีรษะได้

          ประคบเย็นตรงคาง 2-3 วัน จนกว่าจะยุบบวม ช่วยให้บวมน้อยและยุบบวมได้เร็ว

          อย่ารับประทานอาหารเผ็ดจัด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ 7 วัน ( ป้องกันไม่ให้เลือดสูบฉีดขึ้นใบหน้ามาก ทำให้บวมมากขึ้น )

          สามารถแปรงฟันได้ แต่ระวัง ไม่ให้กระแทกบริเวณแผลคาง

          ระวังการกระแทกบริเวณคาง เช่น นั่งค้ำดันคาง งดรับประทานอาหารที่ต้องเคี้ยว มีการขยับกรามมาก โดยเฉพาะในช่วง 3 สัปดาห์แรก (ป้องกันไม่ให้มีแรงมากระทบให้ซิลิโคนมากเกินไป จนอาจจะขยับ ก่อนที่จะติดแน่น )*** ถ้าแผลถูกกระแทก ให้โทรติดต่อแพทย์***

 

Chin surgery, or mentoplasty, is a surgical procedure to reshape the chin either by enhancement with an implant or reduction surgery on the bone.

Chin surgery helps provide a harmonious balance to your facial features so that you feel better about the way you look.

 

Major problems of Chins :

          Short Chins (vertically-shortened chins ) : This makes facial contour to be looked  strangely too short and misbalanced between upper and lower portion of countenance.

          Receding Chins( horizontally-shortened chins ) : Chins appear to be advanced backward into your face causing lower portion of face to be diminished and nose-to-mouth area to be protruded.

 

Who should be a candidate for the Chin Surgery ?

            Typically countenance consists of three main components - Upper, Middle and Lower facial parts. Anyone with a gorgeous facial profile usually born with a proportional fabrication of these three components. In general, these three components always are equaled to one another. Upper facial part is forehead area approximately, while Lower facial part covers any parts from nose downward - the rest is Middle facial part.

Since chin is regarded as a most crucial component of the Lower facial part, then any person having whether receding chin, small chin or jutting chin shall be sadly considered to have an un-proportionately constructed face. There are several degrees of this inconsistency, the lower degree means it can be effectively resolved by Chin Augmentation to extract a beautifully-shaped face.

 

Two Approaches to incision in Chin Augmentation

          Incision inside of the mouth : For this favorite method, the incision is made along the lower lip inside of the mouth, where gum and lower lip meet then no scarring is visible. Nevertheless there is more tendency to get infected, compared to the outside-of-the-mouth incision.

          Incision outside of the mouth : The incision begins from a natural crease - just under the chin, then the incision covers its trace imperceptibly. Even though this approach hasn't been quite prevailing, its propensity to get infected is moderately low.

 

After Care and Recovery

          Sleeping on pillow with high thickness for few days helps swelling subsiding. Patient is also allowed to side-sleep.

          Few days of cold compress until the swelling is gone must be applied.

          Patient must abstain from taking spicy food / alcoholic drinks and stop smoking for one week to prevent the blood pressure pumped upward causing more facial swelling.

          Brushing teeth is allowed with a strong caution of avoiding the impact on chin's incision area.

          Please be cautious about any activity that could cause a chin impact - such as, a sitting position with the chin hand-supported and avoiding food that requires many movements of jaw while chewing, especially during first three weeks post-surgery. This is to protect the Implant from an impact of any unintended forces that can incur a shifted position of Implant.

<< BACK l  SURGERY  l NEXT >>

HOME  l  SKIN  l  PROMOTION    l  REVIEW  l  CONTACT

Visitors: 93,851