จมูกสวยเป็นไง แล้วเสริมจมูกอย่างไรให้เข้ากับใบหน้า หรือว่า เสริมจมูกที่ไหนดี ที่ รินรดา คลินิก เรามีบริการศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยซิโคนแท่ง  โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และช่วยวิเคราะห์แก้ไขออกแบบรูปทรงจมูกสวย ว่าเสริมจมูกอย่างไรให้เข้ากับใบหน้า ด้วยวัสดุที่มาตรฐานผ่านการรับรอง รวมถึงการแก้ไข ตัดปีกจมูก ลดขนาดปีกจมูก ดูดซิลิโคน ขูดฟิลเลอร์ ถอดแท่ง เสริมใหม่ แก้ไขแต่งเติมเสริมด้วยกระดูกหลังหู ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ข้อควรระวังและปฏิบัติหลังการเสริมจมูก

          ควรนอนให้ศรีษะสูงใน 3 วันแรก เพื่อลดอาการบวมของจมูก

          ห้ามนอนตะแคงเป็นเวลา 1  อาทิตย์เพราะอาจทำให้จมูกผิดรูปได้

          งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

          งดอาหาร รสจัด เผ็ดจัด เค็มจัด เปรี้ยวจัด และของหมักดองห้ามเด็ดขาด

          ล้างหน้าเบาๆอย่ารุนแรง ให้ใช้สบู่อ่อนล้างเบาๆในช่วงวันแรก     

          หลังผ่าตัดจะเกิดแผล ทำความสะอาดด้วยการนำสำลีก้านจุ่มน้ำต้มสุกแล้วทำความสะอาด

          ในการเสริมจมูกนั้นไม่ต้องตัดไหมเพราะในปัจจุบันได้ใช้ไหมละลายในการทำแต่ถ้าเป็นการตัดปีกจมูก แพทย์จะนัดมาตัดไหม

          หลังจากการผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์ แพทย์จะทำการนัดตรวจแผล

          รับประทานยาที่ได้มาให้ครบ

          หากรู้สึกว่าจมูกเกิดอาการบวมมากกว่าปกติหรือมีเลือดออกมาอย่ารอช้าให้มาปรึกษาแพทย์ทันที

          นำพลาสเตอร์ปิดแผลออกหลังจากวันที่ 3

 

Rhinoplasty enhances facial harmony and the proportions of your nose. It can also correct impaired breathing caused by structural defects in the nose.

Rhinoplasty surgery can change:

         Nose size in relation to facial balance

         Nose width at the bridge or in the size and position of the nostrils

         Nose profile with visible humps or depressions on the bridge

         Nasal tip that is enlarged or bulbous, drooping, upturned or hooked

         Nostrils that are large, wide, or upturned

         Nasal asymmetry

If you desire a more symmetrical nose, keep in mind that everyone’s face is asymmetric to some degree. Results may not be completely symmetric, although the goal is to create facial balance and correct proportion.

 

Rhinoplasty recovery

During your rhinoplasty recovery, a splint and/or packing will likely be placed inside your nose and a splint or bandages placed on the outside to support and protect the new structures during initial healing.

While initial swelling subsides within a few weeks, it may take up to a year for your new nasal contour to fully refine. During this time you may notice gradual changes in the appearance of your nose as it refines to a more permanent outcome. 

Rhinoplasty surgery steps

Step 1 – Anesthesia

Medications are administered for your comfort during the surgical procedure. The choices include intravenous sedation or general anesthesia. Your doctor will recommend the best choice for you.

Step 2 – The incision

Rhinoplasty is performed either using a closed procedure, where incisions are hidden inside the nose, or an open procedure, where an incision is made across the columella, the narrow strip of tissue that separates the nostrils.

Through these incisions, the skin that covers the nasal bones and cartilages is gently raised, allowing access to reshape the structure of the nose.

 

Open rhinoplasty incision across the columella

Step 3 – Reshaping the nose structure

An overly large nose may be reduced by removing bone or cartilage. Sometimes surgery of the nose may require the addition of cartilage grafs.

Most commonly, cartilage from the septum, the partition in the middle of the nose, is used for this purpose. Occasionally cartilage from the ear or rarely a section of rib cartilage can be used.

Step 4 – Correcting a deviated septum

If the septum is deviated, it can be straightened and the projections inside the nose reduced to improve breathing.

Step 5 – Closing the incision

Once the underlying structure of the nose is sculpted to the desired shape, nasal skin and tissue is redraped and incisions are closed.

Additional incisions may be placed in the natural creases of the nostrils to alter their size.

 

Post Operative Care

          Keep head high while sleeping during first couple of days to mitigate the swelling

          For a week, post-operative, it is imperative to patient not to side-sleep at all. Side-sleeping could directly cause a distorted shape of nose.

          Abstain from any alcoholic drinks

          Patient is advised not to take any strong taste food, whether spicy or sour taste, especially fermented food.

          Face-washing must be done gently with ultra-mild soap during few days after surgery.

          Incision wound after surgery should be cleaned by cotton buds damped with germ-free water.

          The sutures used are non-absorbable type, so surgeon shall make an appointment for stitch-removal within one week, or so.

          Surgeon will make appointment for a wound monitoring two weeks post-operative.

          Patient must stick to medicine preparation's timetable.

          Precaution is strongly advised not to apply any anti-scar gel on wound.

          If patient feels that the nose is swelling more than it has been or has been bleeding, patient must ask consultant from the surgeon immediately.

          Bandages shall be removed after the third day from surgery.

 

Visitors: 93,851