ไบโอไฟเบอร์( Biofibre ) นวัตกรรมจากประเทศอิตาลีเป็นการปลูกผมเทียมโดยการฝังเส้นผมเทียมลงบนหนังศรีษะ ผ่านการรับรองจากยุโรป ได้รับ CE 0373 และ TGA Certification มีผลการศึกษาทั้งทาง Preclinical,Clinical, และ Histological แล้วว่าปลอดภัย ให้ผลดีสำหรับคนที่ผมบาง หัวล้าน สามารถทำได้ทั้งผู้ป่วยหญิงและชาย  เส้นผมเทียมนั้นผลิตจากโพลีเอมายด์ที่เข้ากับร่างกายและไม่ทำอันตรายต่อร่ายกาย เครื่องมือสำหรับฝังเส้นผมเทียม  ผ่านการรับรอง CE Mark ของยุโรปและ อย.ไทยแล้ว ออกแบบมาให้ฝังลึกลงไปในตำแหน่งที่กำหนด

ใครบ้างที่เหมาะสมกับการทำไบโอไฟเบอร์

         มีปัญหาผมบางจากกรรมพันธุกรรมได้ทุกกรณี

         มีปัญหาผมบาง

         มีปัญหามีแผลเป็นที่บนหนังศรีษะ

         เป็น Golden Standard สำหรับการรักษาผมร่วง ผมบาง ในผู้ป่วยหญิง

         กำลังทดลองสำหรับคิ้ว

ข้อควรระวังและปฏิบัติหลังการทำไบโอไฟเบอร์

         ควรงดสระผมอย่างน้อย 3  วันหลังจากทำการปลูกผมด้วยไบโอไฟเบอร์

         หลังจาก 3 วันให้สระผมด้วยแชมพูยาที่ทางคลินิกจัดให้

         งดออกกำลังกายอย่างน้อย 3 วันหลังจากทำการปลูกผมด้วยไบโอไฟเบอร์

 

Biofibre Hair Implant is an Anti Aging procedure recommended for Male and Female baldness (alopecia) solution at any age and stage and whenever it is necessary to Reinforce the Aesthetic Result obtained with other hair restoration Techniques.

Biofibre Hair Implant is an Aesthetic Medicine procedure Recommended for generalised Hair Thinning, Androgenetic Alopecia ( baldness ), Scarring alopecia, to Improve Hair Thickening obtained with other techniques and whenever an Immediate Aesthetic Result is required.

 

Safety and Effectiveness of the Biofibre Hair ImplantProcedure is ensured by

         the safety of raw materials usedfor Biofibre ® hair production that are biocompatble and approved by FDA and CE for medical use.

         the exclusive “extractable root”ofBiofibre ® hair that allow  a fully reversible implant in case on need.

 

Advantages of Biofibre Hair Implant 

         immediate and natural aesthetic result.

         high hair density in a few hours.

         a simple, quick, reversible, painless outpatient procedure.

         allows the patient to lead an active, sporty lifestyle even soon after the implant.

         provides a gradual and progressive hair thickening, economically affordable.

         requires no burdensome maintenance to maintain the desired aesthetic result.

         is NOT binding: it can be performed or stopped when desired and the implant can be performed alone or in combination with other medical or surgical treatments.

 

Disadvantages

         it needs some small re-implants to maintain the aesthetic result achieved.

         it needs a suitable hygiene of the scalp and respect of after care.

         it is not recommended on sensitive patients to the pre-implant test or suffering from other scalp diseases.

After the implant the Patient resumes his/her social life, with the desidered look and psychological wellness.

 

The immediate post-implant treatment includes local and general antibiotics treatment for 5-6 days. Moreover the patient is recommended to treat hair with care avoiding abrupt maneuvers so as to prevent freshly implanted hair to move to the surface (complete adhesion of hair requires 20/30 days).

 Further Implant Sessions are performed after 3 – 4 weeks on the same area of the scalp and after 1-2 weeks on different area.

 

Compare Hair Transplants VS Hair Implantation (Biofibre®) as the file attached below.

<< BACK l  SKIN  l NEXT >>

 

HOME  l  SKIN  l  SURGERY  l  PROMOTION  l  CONTACT

Visitors: 81,813