เทอร์มาจ (Thermage) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาลดริ้วรอย ยกกระชับผิวหน้าและผิวกาย โดยหลักการทำงานของ Thermage คือการส่งคลื่นพลังงานลงไปที่ชั้นผิว ทำให้เกิดความร้อน โดยความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะกระตุ้นให้เกิดการสลายและสร้างคอลลาเจนใหม่ ส่งผลให้เกิดการกระชับผิว ลดริ้วรอยด้วยการสร้างคอลลาเจนใหม่นี้จะต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน ผลจึงเห็นดีขึ้นได้อีกที่ระยะ 1-6 เดือนหลังการรักษา และอยู่นานถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับโครงสร้างผิวของแต่ละบุคคล

 

ผู้ที่ไม่ควรทำใน

         ตั้งครรภ์ 

         ผู้ที่ติดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ 

         อาการบวมแดงหลังการทำพบเป็นปกติและหายได้เองในเวลาเป็นชั่วโมงหรือวันสองวัน 

         การบาดเจ็บของผิวจากความร้อน เช่นตุ่มน้ำ สามารถพบได้ พบได้ไม่บ่อย

         ผิวเป็นคลื่น พบได้ และหายได้เองในสองสามสัปดาห์

         ความรู้สึกคันหรือชาที่ผิวสามารถพบได้ หายไปได้เองใน หนึ่งถึงสองสัปดาห์

 

ผลข้างเคียงจากการทำเทอร์มาจ

         อาการบวมแดงหลังการทำพบเป็นปกติและหายได้เองในเวลาเป็นชั่วโมงหรือวันสองวัน 

         การบาดเจ็บของผิวจากความร้อน เช่นตุ่มน้ำ สามารถพบได้ พบได้ไม่บ่อย

         ผิวเป็นคลื่น พบได้ และหายได้เองในสองสามสัปดาห์

         ความรู้สึกคันหรือชาที่ผิวสามารถพบได้ หายไปได้เองใน หนึ่งถึงสองสัปดาห์

 

ข้อควรระวังและปฏิบัติหลังการทำเทอร์มาจ

ไม่มีข้อห้ามหรือข้อควรระวังพิเศษในการดูแลผิวหน้าหลังการรักษาด้วยเทอร์มาจ โดยคุณสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทันที เช่น การแต่งหน้า ออกกำลังกาย บางรายอาจมีอาการแดงที่ผิวเล็กน้อยซึ่งจะหายเป็นปกติภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สำหรับการดูแลผิวกาย ควรสวมถุงน่องElastic บริเวณที่ทำการรักษาเพื่อช่วยในการกระชับตัวของคอลลาเจน

 

Thermage is a proven radiofrequency treatment that transforms skin by working below the surface and addresses a wide range of surface imperfections that result from age and environmental factors. Benefits include the smoothing of wrinkly or uneven skin, better definition of facial features around the eyes, jaw and neckline, and even the smoothing and toning of unsightly bulges, dimples and wrinkles on the face and body. Thermage radiofrequency energy works with your body, remodeling your collagen to help your skin get that smooth feel and youthful look you want

Most patients can see and feel Thermage results very soon after treatment – in as little as one day.  Continued improvements and contouring can happen for up to six months as your body regenerates collagen. Your body actually produces new collagen which is how the collagen matrix thickens and creates a smoothing effect. Even better, results can last years.

 

Thermage fits into any lifestyle and your current beauty regimen

         A single treatment that delivers results

         Non-invasive and clinically proven to be safe

         Minimal downtime, so it’s easy to fit into your routine

         Real change you just can’t get from lotions and creams

         Targeted, effective treatment that can help address the signs of aging on many areas of the body

 

Here are some of the possible other side effects

          Redness. Thermage treatment may cause a transient reddening of the skin. Redness will usually dissipate in 1 to 2 hours after treatment.

          Healing. There is always a slight possibility of developing a crust, scab or blister. This is superficial and generally does not result in any scarring and is treated like a sunburn or any other superficial skin blister.

          Swelling (mild to moderate) usually occurs immediately after treatment, especially on the face. This is temporary and usually dissipates within 2 to 5 days.

          Indentation. Rarely small indentations have been observed. These are usually temporary but in very rare cases may be permanent. Minor surface irregularities are reported at a rate of 0.14% which is less than 1.0%.

          Altered Sensation. There may be a temporary altered sensation or transient tingling at the treatment site. This rare occurrence has been reported to resolve within a week.     

          Bruising

 

<< BACK l  SKIN  l NEXT >>

 

HOME  l  SKIN  l  SURGERY  l  PROMOTION  l  CONTACT

Visitors: 81,813