ฟิลเลอร์  (Filler) คือ Hyaluronic Acid (HA) เป็นสารประกอบของคอลลาเจนที่มีอยู่ในผิวหนังของคนเรา ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้า สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ทันที ดูดีเป็นธรรมชาติ เติมเต็มริ้วรอยร่องลึก เสริมสร้างปรับรูปหน้า


ผลของการฉีด ฟิลเลอร์ อยู่ได้นานเท่าใด?

จะอยู่ที่ประมาณ 9-12 เดือน  หลังจากนั้นจะสลายไปหมดค่ะ


ผลข้างเคียงจากการใช้ฟิลเลอร์

 โดยหลังการฉีดฟิลเลอร์ อาจจะมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรง ไปจนถึงรุนแรงมาก เช่น เกิดผื่นแดง จุดแดง หรือจ้ำเลือดบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์จากรอยเข็มที่ฉีด ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปได้เอง หรือเกิดรอยนูน เมื่อฉีดปริมาณมากเกินไป หรือฉีดตำแหน่งที่ตื้นเกินไป  แต่ที่อันตรายมากคือการใช้ฟิลเลอร์ปลอม ซิลิโคนเหลว และการฉีดผิดตำแหน่ง เพราะฉะนั้นควรศึกษาและเลือกรับบริการจากสถานที่ ที่มีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่ออันตราย 
 

ข้อควรระวังหลังการทำฟิลเลอร์

          หลังฉีดทันทีไม่ควรจับ ลูบคลำ นวด หรือปั้นเอง ในบริเวณที่ฉีด เพราะอาจมีผลต่อการเคลื่อนตำแหน่งของตัวยาไปยังตำแหน่งที่ไม่ต้องการได้  ควรดื่มน้ำมากๆในช่วง 4-6 วันแรกหลังการฉีด ทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

          ภายใน 2 สัปดาห์แรก ควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นบริเวณที่ฉีด Filler งดเข้าอบไอน้ำ อบซาวน่า ทำเลเซอร์ ทำ RF หรือ Ionto

          หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอร์ 2 วัน หลังการฉีด

 


Dermal  fillers (Injectable Hyaluronic Acid (HA)) can help fill in the lines and creases our faces collect over as we grow older, and temporarily restores a smoother, more youthful-looking appearance. When injected beneath the skin, these fillers plump up creased and sunken areas of the face. They can also add fullness to the lips cheeks and also hands.


Duration of Results

Variable; a few months to 1 year.

 

Best candidates

Works best on thin, dry, light-colored skin, however the best candidates include those:

         With scarring, sagging or wrinkling on the face

         Missing some of the youthful plumpness or high contours on the face

         In good physical health

         Psychologically stable

         Realistic in their expectations

 

Adverse effects

         Temporary stinging, throbbing, or burning sensation. Faint redness, swelling, excess fullness.

 

Cautions and suggestions after filler injection

          Upon the injection, patients are not allowed to stroke/massage/press the injected area. This shall result in the mis-position of filler from injected area. Much water the patient drinking, in 4-6 days post-procedure, shall make the injection to be looked more natural.

          With 2 weeks after injection, the patients shall refrain from using warm water at injected area. At the same period, Sauna and steam bathing and some medical treatment such as IONTO and LASER must be prohibited too.

          Avoid consuming any alcoholic drinks for two weeks post-surgery

<< BACK l  SKIN  l NEXT >>

HOME   l  SURGERY  l  PROMOTION  l  REVIEW  l  CONTACT

Visitors: 93,852